Pokora je síla

Když moderně vychovanému člověku řeknete slovo pokora, vybaví se mu něco nechtěného, nechutného a nepotřebného. Učí nás od mala jak být první, nejlepší, jedinečný…. Motivuje nás k tomu rodina, reklama, známkovací systém ve školách a milióny dalších věcí.

Paradoxně k tomu nakonec ze škol vylezou průměrně vzdělaní lidé, kteří se stávají podřízenými ve firmách, továrnách, kancelářích a podobně.

Po studiích hledají práci a jako pes prosí u dveří pánů, kteří jim v tom lepším případě nadiktují výši výdělku, délku pracovní doby a s tím i související životní styl. V tom horším je nepřijmou a rovnou je odmítnou.

Je to velice silná tendence vyplývající ze ztotožňování se s materiálním tělem, myslet si já jsem „někdo“ a to je moje, dokážu to a nikdo mi nebude říkat, co mám dělat ….

Co nejvíce pomáhá  osvobodit se z otročující nevědomosti je kvalitní vzdělání. Tím není umět papouškovat nekonečné informace, ale získat charakter, na základě kterého může být člověk skutečně úspěšný. Někdo může namítnout, že ti, kdo jsou dnes nejúspěšnější a silní charakter nemají a už vůbec nejsou pokorní. Zde je pak další otázka toho, co znamená být skutečně úspěšný. Mít peníze, moc, majetek, vliv a vždy poslední slovo možná zní lákavě, je- li to ale skutečný úspěch, zeptejme se těch, kteří těchto věcí dosáhli. Často bychom s nimi neměnili ani za celé jejich bohatství.

sevant

Posvátná kniha Šrímad Bágavatam(1.3.39) nás informuje, že v tomto světě mohou být úspěšní pouze ti, kteří dokážou klást kvalitní otázky. V dalších verších se dočteme, že dotazující musí být upřímný a pokorný a tázaný musí být kvalifikovaný.

Jak se pozná skutečná autorita se dočteme v kapitole „Kdo je skutečný guru“ v knize Vědecké poznání duše. Tyto principy platí pro každého, ať je to křesťan, budhista, hinduista, ateista, muž, žena, stařec nebo mladík. Přijmout tyto vzácné informace vyžaduje trochu pokory.

To největší bohatství je mít poznání. A to ne jen ledajaké poznání, ale opravdové poznání. Oponenti mohou říct, že opravdové poznání je pro každého něco jiného. Nejsou pokorní,  jako dítě v první třídě základní školy, které se hloupě bude hádat s učitelem co je písmeno „A“ a co ne. Takový student jistě bude mít ve škole problémy. Stejně tak ten, kdo nedokáže poznat skutečnou autoritu a neví jak se k ní správně chovat , bude mít problémy v životě. Pak nezáleží na tom kolik má peněz, jakou má moc. Ať už od ostatních nebo od zákonů materiální přírody, dostane reakce za svůj pyšný postoj.

Nedostatek pokory je to hlavní, co nás už po mnoho miliónů životů drží v koloběhu rození a smrti. Ten, kdo je pokorný, může získat od autorit opravdové poznání, na základě čehož bude mít správný charakter. Ten pak upoutá pozornost Krišny, který jediný může dát sílu překonat tvrdé zákony a osvobodit se z materiálního světa , kde se do nekonečna snažíme být silnější zvíře co požírá slabší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *