Společnost světců

 

Svaté texty píší, že bychom měli vyhledat duchovního mistra a jedině pod jeho vedením se můžeme zdokonalovat ve vědomí Krišny. Taková společnost se nazývá sadhu-sanga. V této době Kali jsme pevně pod vlivem radžo a tamo guny, kvalit vášně a nevědomosti. A jak je předpovězeno v šástrách, sattva guna, kvalita dobra, téměř neexistuje. Jedině ve společnosti čistého oddaného, můžeme pohroužit naše vědomí nejdříve do kvality dobra a poté transcendovat i tuto úroveň.

Prabhupáda říká, že v současné době se nacházíme na úrovni připoutanosti k iluzorní materiální energii a ve Šrímad Bhágavatamu (3.25.24) se píše, že když vyvineme připoutanost ke svaté osobě, můžeme se osvobodit od tohoto připoutání. Učení Mayavádů a učení Buddhy říká: „Měli bychom splynout s prázdnotou.“ Neosobní prázdnota ale nenaplní naše duchovní touhy. Všichni jsme tedy k něčemu připoutáni, proto musíme vyvinout připoutanost k sádhuům – ke zbožným osobám. Stejně jako dítě, kterému vezmeme hračku, se nerozpláče, pokud mu dáme lepší alternativu. Kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya je chtíč, hněv, chamtivost, iluze, šílenství, závist. Je potřeba i tyto věci zaměstnat v oddané službě.

Není samozřejmě jedno, v jaké se nacházíme společnosti. Sádhua není lehké vyhledat, jelikož  nerozkřikuje, že je opravdovým sádhuem, nebo představitelem Boha. Má však určité vlastnosti: je pravdomluvný, čistotný, ovládá své smysly, je jednoduchý, plný poznání, má plnou víru v šástry, v Boha a prakticky uplatňuje toto poznání. Takový sádhu je vysoce soucitný, jelikož se nerozhodl žít sám s Bohem v Himalájích, nýbrž podstupovat askezi při osvobozování mnoha podmíněných duší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *