ABSOLUTNOStoprocentní výrok že absolutno existuje podporuje sám sebe

Stejně jako je pro teplo dualita chlad, je pro relativitu dualitou absolutno

Relativnímu světu říkáme hmotný, absolutnímu světu říkáme duchovní.