PROČ MÁTE PŘISPĚT ZROVNA NÁM? (video 01:53)

Když jdeme mezi lidi s knihami našeho mistra, nedivíme se, že mnoho lidí nezajímá téma seberealizace, nebo že vůbec nečtou. Ptáme se jich tedy, jestli mohou alespoň přispět na náš chrám, nebo na knihu pro dalšího člověka. Jejich častá otázka je, proč by měli přispět zrovna nám.