Tajemství síly ultimátních mystiků

Knížka je zvláště určena jako pomoc upřímným mladým oddaným, kteří se připojili k ISKCONu, ale zrovna tak je vhodná a zajímavá pro všechny oddané, kteří chtějí opravdu zlepšit svůj duchovní život. Doufám, že bude oceňována i brahmačárími, kteří už jsou nějakou dobu ve vědomí Krišny, a kteří mají základní pochopení o tomto hnutí a jeho filozofii,  a přesto by rádi dostali pokyny,  jak dosáhnout dalšího duchovního pokroku. Některé části knihy jsou více zaměřené k vedoucím oddaným, chrámovým prezidentům a jiným starším oddaným. Je v ní dostatek praktických rad a několik dalších částí, které z filozofického hlediska rozebírají směšnost takzvaného sexuálního štěstí.

 

Právě rozšiřujeme

  • Vědecké poznání duše se nachází již v tisících domácnostech. Kniha dokázala za pár desítek let změnit život mnoha lidem. Buďto ji znáte a máte ji rádi. Nebo ji máte, ale ani o tom nevíte. Pro jistotu se podívejte do své knihovny. Určitě by neměla chybět v každé civilizované rodině.

obsah napoví, jaká témata kniha obsahuje:

 

Někdo se může zeptat, proč ji stále distribuujeme, když už ji má tolik lidí… Naše vize je zaplavit svět knihami Šríly Prabhupády. A do této vize spadá i myšlenka, aby Vědecké poznání duše měli úplně všichni.

 

Nyní k dostání v autorizovaných vaišnavských centrech.

 

více info na 603 564 933 / chcetevic@gmail.com

Duchovní gesto

ŠRÍMATÍ TULASÍ DÉVÍ hraje v životě vaišnavů velmi důležitou roli. Je velká oddaná Pána a v tomto světě na sebe bere podobu posvátné rotlinky. Ve většině chrámů se Tulasí Déví pěstuje s velkou pozorností. I na Krišnově dvoře jich je hned několik. Některé  z nich jsou již značně vzrostlé a proto vznikla akutní otázka, kam je umístit.

Poslední varianta je navržena na obrázcích  pod tímto textem. Jedná se o středně nákladnou rekonstrukci části stávající budovy. Jste li inspirovaní sloužit tímto způsobem přímo Tulasí Déví, obraťte se na tyto vaišnavy. Oni mají projekt na starost.

 

Kešikatha p. 603 955 125

nebo

Vaibháví m. na tel. 724159651

 

Aktuální stav zůstatku a všichni přispívatelé

všem inspirovaným přispívatelům

mnohokrát děkujeme

 

MAD.MONK

CO DĚLÁME ?

stěny, plátna, loga, oblečení, užitou grafiku, sakrální interiérové realizace, produkt design a další

 

PROČ TO DĚLÁME ?

pro posvátnou podstatu odkazující k Nejvyššímu Tvůrci

 

JAK TO DĚLÁME ?

přijedeme, naměříme, dohodneme, vyrobíme, přivezeme …

a to vše velmi rychle

 

 

 

 

KONTAKT

 mad.monk.com

mad@monk.cz

+420 603 564 933

 

Bez Nejvyššího nic.

Bhágavatam 5.17.19

na yasya māyā-guṇa-citta-vṛttibhir
nirīkṣato hy aṇv api dṛṣṭir ajyate
īśe yathā no ’jita-manyu-raṁhasāṁ
kas taṁ na manyeta jigīṣur ātmanaḥ

Překlad

My nedokážeme ovládat sílu svého hněvu, a proto když hledíme na hmotné věci, nejsme schopni se vyhnout tomu, že nás přitahují nebo odpuzují. Nejvyšší Pán však není nikdy takto ovlivněn. I když pohlíží na hmotný svět za účelem jeho stvoření, udržování a zničení, ani v nejmenším to na Něho nepůsobí. Proto ten, kdo si přeje přemoci sílu smyslů, musí přijmout útočiště u lotosových nohou Pána. Pak nad svými smysly zvítězí.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství vždy disponuje nepochopitelnými energiemi. I když ke stvoření dochází tak, že Pán pohlédne na hmotnou energii, kvality hmotné přírody Ho neovlivňují. Když se zjevuje v tomto hmotném světě, nemohou na Něho působit, jelikož Jeho postavení je věčně transcendentální. Proto je Nejvyšší Pán nazýván Transcendence a každý, kdo chce být v bezpečí před vlivem kvalit hmotné přírody, musí přijmout útočiště u Něho.

BMD

 Brihat Mridanga Donator

 

Vaše snadné spojení s pravidelnými aktivitami v posvátné misi Śríly Prabhupády

 

distribuce knih

veřejné zpívání mahá mantry

vzdělávání nových oddaných

organizace bhaktických programů pro veřejnost

strategické rozšiřování vědomí Krišny

 

PRO PRAVIDELNÉ PŘISPÍVATELE:

 

pravidelný raport o projektech financovaných z programu BMD

VIP výhody při konání festivalů (prasádám, ubytování, produkty)

osobní přizvání při organizaci budoucích projektů

potvrzení o přijetí daru samozřejmostí

 

 

pošlete libovolnou částku, …

…nebo zvolte trvalý příkaz k úhradě na konto

 

 č.ú. :  161081083/5500

v.s. : 108

 

do zprávy uveďte vaše jméno 

 

Děkujeme všem pravidelným přispívatelům.

chcetevic@gmail.com

+420 603 564 933

Jednoduché žití a hluboké myšlení

TOQK

 

There is so much land, and one can produce one’s own food grains and eat sumptuously without any factory. Milk is also available without a factory. The factory cannot produce milk or grains. The present scarcity of food in the world is largely due to such factories. When everyone is working in the city to produce nuts and bolts, who will produce food grains? Simple living and high thinking is the solution to economic problems. Therefore the Kṛṣṇa consciousness movement is engaging devotees in producing their own food and living self-sufficiently so that rascals may see how one can live very peacefully, eat the food grains one has grown oneself, drink milk, and chant Hare Kṛṣṇa.

 

 

Journey to wisdom

Hnutí  pro vědomí Kišny představuje velké učení života, neobyčejně snadné a vznešené.

Dává vám vše, co si přejete, aniž byste museli vyvíjet nepřirozené úsilí.

 

Movement for Krishna conciousness represents big teaching of life, unordinary easy and sublime. It provides what you desire , ….

 

 

 

 

Śrímad Bhágavatam 4.22.24

 

Another feature of the devotee is nirīhayā, simple living. Nirīhā means “gentle,” “meek” or “simple.” A devotee should not live very gorgeously and imitate a materialistic person. Plain living and high thinking are recommended for a devotee. He should accept only so much as he needs to keep the material body fit for the execution of devotional service. He should not eat or sleep more than is required. Simply eating for living, and not living for eating, and sleeping only six to seven hours a day are principles to be followed by devotees.

 

 

Journey…

 

Just learn, how to love this simple way of living…

 

Journey…

 

Do you see  such a soft fiber…

 

 

Journey….

 

We are ment to render  positive activities

 

 

 

 

Lecture – Śrímad Bhágavatam 6. 1. 49

Make life very simple. And simple living, high thinking, and always conscious to go back to home, back to Kṛṣṇa. That is life.  …So if you show practical example that how you are living simple life and how you are advanced in Kṛṣṇa consciousness, then people will learn from you

 

 

 

Nectar of instruction mantra 2nd

 

By God’s arrangement there is sufficient scope for the production of milk and grains for human beings all over the world, but instead of using their higher intelligence to cultivate God consciousness, so-called intelligent men misuse their intelligence to produce many unnecessary and unwanted things. Thus factories, slaughterhouses, brothels and liquor shops are opened. If people are advised not to collect too many goods, eat too much or work unnecessarily to possess artificial amenities, they think they are being advised to return to a primitive way of life. Generally people do not like to accept plain living and high thinking. That is their unfortunate position.

 

 

Journey

To help to Krishna mean…