Chrám na deset tisíc let

Před započetím stavby Chrámu Védského planetária byl vyhlášen konkurz pro stavební firmy. Požadavek na projekt byla stavba, která bude stát deset tisíc let. Stejnou dobu je předpovězeno trvání Zlatého věku – doby renesance duchovní kultury.

Dnes je již toto dílo ve vrcholných fázích výstavby a předpokládaná doba dokončení je v roce 2022.

Uprostřed kopule Védského Planetária bude prosotrový model vesmíru tak, jak ho popisují védy.

#DUCHOVNÍ SVĚT

duchovní svět je opakem hmotného světa, stejně jako je světlo opakem tmy

vlastnosti duchovního světa jsou:

věčnost

poznání

blaženost

opakem je hmotný svět, který se projevuje:

dočasností

nevědomostí

utrpením

*VEDABASE*