Farma kousek od tebe

Farma v Městečku je projekt mnoha tváří. Žijí tu ti, kteří opustili shon moderní civilizace. Službu zde našli mnozí, co potřebují ve své práci vidět nějaký smysl a seberealizují se zde ti, jenž vědí, že se mohou vždy ve všem posunout nahoru.

Krišnův dvůr je farma. Pěstuje se zde obilí, zelenina, ovoce, byliny a smysl pro práci s přírodou. Spokojené krávy jsou nepostradatelnou součástí civilizovaného způsobu života v jakékoliv době, kdekoliv na světě.

Krišnův dvůr je také škola. Učí se tu úplně malé děti, dospívací, dospělí, ale i ti nejstarší. Inteligentní člověk se totiž nikdy nepřestane učit novým věcem. Od základů hygieny, přes udržování čistého prostředí, základní manuální dovednosti, matematiku, zemědělství,  až k hudbě, umění a filosofii o nejvyšších otázkách existence  se zde vyučuje úplně všechno.

Krišnův dvůr je chrám. Takový, kde můžete nalézt útočiště, klid, ticho, odpovědi na své životní otázky a smysl života.

Přijďte prosím ochutnat jednoduché žití a hluboké myšlení.

Každou neděli od třinácti hodin.

Městečko u Benešova1
Postupice
www.krisnuvdvur.cz

Chrám na deset tisíc let

Před započetím stavby Chrámu Védského planetária byl vyhlášen konkurz pro stavební firmy. Požadavek na projekt byla stavba, která bude stát deset tisíc let. Stejnou dobu je předpovězeno trvání Zlatého věku – doby renesance duchovní kultury.

Dnes je již toto dílo ve vrcholných fázích výstavby a předpokládaná doba dokončení je v roce 2022.

Uprostřed kopule Védského Planetária bude prosotrový model vesmíru tak, jak ho popisují védy.