Nová kniha

Kniha Mistr a žák od Kadamba Kánana Swámího je základním učením o skutečném vztahu kvalifikovaného studenta a opravdového gurua.

 

k dispozici za symboický příspěvek na adrese chcetevic@gmail.com

 

 

NAUKA O SEBEREALIZACI

V této knize najdete články, rozhovory a přednášky světově známého duchovního učitele A.Č.Bhaktivédánty svámí Prabhupády

 

Můžete se těšit na témata jako jsou:

Transmigrace duše

Meditace pomocí transcendentáního zvuku

Ovládnutí mysli

Nejvyšší jóga

Rozdíl mezi tělem a duší

Mýtus o nouzi

Co je nutné k duchovnímu životu

Jak senaplňují dávná proroctví

Návod k míru

Postavte stát na duchovních základech

Cíl života a mnohé další

NOVÁ KNIHA – Nektar pokynů

Šríla Rúpa gosvámí je jeden z prominentních mistrů naší linie.

V této krátké knize dává velice přehledné instrukce k tomu, jak rychle pochopit a následovat podstatu filosofie Vědomí Krišny a Védské kultury.

 

Kniha je k dispozici na chcetevic@gmail.com

Duchovní gesto

ŠRÍMATÍ TULASÍ DÉVÍ hraje v životě vaišnavů velmi důležitou roli. Je velká oddaná Pána a v tomto světě na sebe bere podobu posvátné rotlinky. Ve většině chrámů se Tulasí Déví pěstuje s velkou pozorností. I na Krišnově dvoře jich je hned několik. Některé  z nich jsou již značně vzrostlé a proto vznikla akutní otázka, kam je umístit.

Poslední varianta je navržena na obrázcích  pod tímto textem. Jedná se o středně nákladnou rekonstrukci části stávající budovy. Jste li inspirovaní sloužit tímto způsobem přímo Tulasí Déví, obraťte se na tyto vaišnavy. Oni mají projekt na starost.

 

Kešikatha p. 603 955 125

nebo

Vaibháví m. na tel. 724159651

 

Aktuální stav zůstatku a všichni přispívatelé

všem inspirovaným přispívatelům

mnohokrát děkujeme

 

Nová kniha

Základní filosofie védské literatury v deseti krátkých a přehledných kapitolách.

          

Kapesní vydaní a sřízlivý rozsah.

Ilustrace a studijní tabulky oživují lehkou formou psaný text.

 

Ukázka:

4.kapitola

Hmotný a duchovní svět

Veškerou existenci tvoří buď hmotný, nebo duchovní svět.

Hmotný svět

Je dočasný, plný nevědomosti a utrpení. Vládne mu Pánova iluzorní energie, ve Védách často nazývaná příroda. Hmotný svět, i přes jeho nepohodlnou podstatu, je možnost pro duše, které se rozhodnou jinak, než sdílet dokonalost duchovního světa. Ve Védách je vesmír přirovnán k hořčičnému semínku a hmotný svět je jako pytel plný těchto semínek. Každý vesmír má nižší planetární systém (pekelné planety), střední planetární systém (úroveň Země) a vyšší planetární systém (nebeské planety). Hlavním zájmem v hmotném světě je smyslový požitek. Živé bytosti neustále kolují nahoru a dolů skrze nesčetné planety a vesmíry, dokud nedosáhnou osvobození. Hlavní zdroje neštěstí jsou rození, nemoc, stáří a smrt.

Duchovní svět

Je věčný, plný poznání a blaženosti . Duchovnímu světu vládne Nejvyšší Pán. Život v duchovním světě je původním místem určení pro všechny živé bytosti . Ty jsou zde pro potěšení Nejvyššího Pána a jedině v tomto postavení mohou být přirozeně šťastné. Hlavním zájmem všech v tomto sídle je Krišna, Nejvyšší Pán.

Za obaly hmotného světa se nacházejí nesčetné vaikunthské planety, na kterých je vztah s Pánem projevován v uctivé náladě. Nejvyšší planetou je Gólóka Vrindávan, někdy nazývaná Krišnalóka. Zde je Pán uctíván v ještě důvěrnějších náladách, a to neutrální, přátelské, rodičovské, nebo dokonce milenecké.

V duchovním světě se neustále odehrávají nekonečné zábavy, jejichž středem je Krišna. Všechny živé bytosti slouží pro rozšíření požitku Nejvyššího Pána. Jsou svou odvěkou přirozeností služebníci. Dokud přijímají vlastní původní přirozenou povahu a jednají podle ní, jsou v dokonalém stavu. V opačném případě musí neustále měnit místo existence a zaplétají se s hmotou.

Stejně jako v hmotném světě působí iluzorní energie, nalhávající živé bytosti , že je kontrolor a poživatel, i v duchovním světě působí stejná energie, ale za jiným účelem. Její úkol v duchovním světě je dát zapomenout všem včetně Krišny samotného, že je Nejvyšší Osobnost Božství. Tak se mezi nimi mohou odehrávat zábavy v důvěrných náladách.