#EGO

egem je míněno pojetí vlastní identity

jako duše jsme věční a proto se nelze vzdát vlastní identity

lze ji dočasně překrýt, nebo uměle změnit, ale vždy musíme někým být

védanta rozlišuje skutečné ego a falešné ego

falešné ego je :

jsem toto tělo a vše co k němu patří je moje

skutečné ego je :

jsem nepatrná věčná duše, částečka nejvyšší původní duše, Boha