Filosofie

Filosofická podstata na které stavíme naše kázání a praxi pochází z Védské civilizace.

Ta je jediná původní monoteistická kultura na východní polokouli planety.

Konečným cílem je dosáhnout absolutního štěstí. To se ale těžko povede v materiálním světě, kde je vše dočasné.

Aby mohl člověk dosáhnout dokonalého stavu, musí se odpoutat od hmotného světa a dosáhnout duchovního vědomí. K tomu mu pomáhá duchovní mistr, který zrealizoval všechny védské závěry.

Procesem na této cestě je oddaná služba Bohu.

Ten je osobou, která skrze službu svých oddaných opětuje osobní vztah.