Kdo jsme

Jsme moderní pokračovatelé dávné linie mistrů, jenž předávají monoteistické učení o naší skutečné duchovní identitě ve vztahu k osobnímu Absolutnímu Celku.

Linie do které spadáme se nazývá Brahma Madhva Gaudía Sampradája. Přijímáme systém předcházejících autorit a učíme se funkční principy Bhaktijógy.

Bhaktijóga znamená láskyplná služba Nejvyššímu Pánu. Nemůže být vynucena, nemůže být pochopena, musí se prožít. Tento prožitek nám mohou zprostředkovat mistři, kteří se milostivě chtějí podělit o toto vznešené poselství s každým, kdo mu chce naslouchat.

To, co se snažíme následovat a učit není jen náboženství, ale jsou to hodnoty lidství, které uznávala prastará védská civilizace. Kromě několika málo detailů ji lze i v dnešní době aplikovat tak, jak tomu bylo před mnoha tisíci lety.

Následujeme příklad a pokyny, které nám tu zanechal  Jeho Božská Milost A.Č. Bhaktivédanta Swámí Prabhupáda. On je tím kdo v moderní době rozšířil toto poznání na všechny kontinenty a tak ho milostivě nabídl všem lidem.

 

Naším cílem je se v tomto učení zdokonalit a pomáhat v tom i ostatním.