Kdo jsme

Jsme moderní pokračovatelé dávné linie mistrů, jenž předávají monoteistické učení o naší skutečné duchovní identitě ve vztahu k osobnímu Absolutnímu Celku.

Linie do které spadáme se nazývá Brahma Madhva Gaudía Sampradája. Přijímáme systém předcházejících autorit a učíme se funkční principy Bhaktijógy.

Následujeme příklad a pokyny, které nám tu zanechal  Jeho Božská Milost A.Č. Bhaktivédanta Swámí Prabhupáda. On je tím kdo v moderní době rozšířil toto poznání na všechny kontinenty a tak ho milostivě nabídl všem lidem.

Naším cílem je se v tomto učení zdokonalit a pomáhat v tom i ostatním.