Guru

Jsou tři hlavní povinnosti civilizovaného člověka.

1) Vyhledat duchovního mistra

2) Dostat od něj zasvěcení

3) Následovat jeho pokyny

Následujeme Gaudíja vajšnava linii. Počátek má u Nejvyššího a učednickou posloupností existuje do dnes.

Nejvýznamnější představitel této linie je Bhaktivédanta Swami Prabhupáda. On rozšířil učení o našem věčném vztahu k Bohu do celého světa.

Jeho božská milost                                                                                             Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda