Knihy

 Ve světové historii literatury vynikají védská písma, a to nejen svým úctyhodným rozsahem (jen Mahábhárata, která je jejich pouhým zlomkem, je se svými 110 000 dvojveršími sedmkrát delší než Homérova Iliada a Odyssea), ale hlavně svým obsahem a hloubkou. Už jen samotný kořen slova Véda, „vid“, znamená „znát“ nebo „poznání“. Je příbuzné s germánskými slovy „vit“ a „wisdom“, s řeckým „idea“ (původně widea) a s latinským „video“ (ten, kdo zná, vidí pravdu).

ROZKLIKNĚTE OBRÁZKY PRO DETAILNÍ POPIS

Duše, Bůh, karma, příroda a naše podstata vyřčená přímo Nejvyšším Pánem Šrí Krišnou, před více než 5000 lety

.

Zábavy duchovního světa a charakter jeho Vládce

.

  Učení pro civilizované a vznešené lidi.

Pro hloubavé a filosoficky založené jedince.