Kvalifikace mistra

Pravý mistr

a) náleží do autorizované učednické posloupnosti

b) učí o Krišnovi jako o Nejvyšší osobnosti Božství

c) nepřekrucuje význam toho, co se učil od svého mistra

d) následuje to, co sám káže – jde příkladem