#DOBROVOLNÍK

můžeš pomoct na naší farmě a získat mnoho cenných zkušeností v mnoha řemeslech – mlýn, vaření, ochrana krav, zemědělství, stavitelství, truhlárna, kovárna

pokud to myslíš vážně , domluv si svůj datum
+420 603 564 933

Kvalifikace mistra

Pokud je řeč o duchovním mistrovi, nečekejte že bude řešit vaše rodinné problémy, mentální a fyzické zdraví, ekonomickou situaci, bude vám věštit budoucnost, nebo dávat požehnání pro dosažení vašich hmotných cílů.

Duchovní mistr předává učení o duši a všeho, co se jí týká.
Dává instrukce, jak se odpoutat od tělesného pojetí a zvětšovat chuť pro duchovní činnosti.

Sám jde příkladem a následuje pokyny svého učitele, tím se stává autoritou, která může vést ostatní.

Cesta po které Guru jde má svůj cíl a tím je plné vědomí Nejvyššího Pána a jeho milostí můžeme jít společně s ním.

GOURANGA ÁŠRAM

GOURANGA ÁŠRAM je zóna kreativní meditace, kde se spojuje tisíce let stará moudrost a moderní způsoby transformace vědomí.

Zenklova 107, Praha 8

+420 603564 933

DENNÍ PROGRAM

04.00 budíček

04.30 mangala aráti (první ranní rituál)

05.00 Bhágavatam lekce (védská teorie)

05.30 Japa (mantra meditace)

07.30 Get UP! (jóga/work out)

08.00 Prasádám (karma free snídaně)

09.00 Séva (védská praxe)

14.00 Prasádám (karma free oběd)

15.00 Séva (védská praxe)

18.00 Studium Védanty (škola duchovních umění)

20.00 čtení (individuální studium)

21.00 večerka

 

Hlavní mise ášramu a důvod, proč se nachází uprostřed města, je kazatelská činnost založená převážně na distribuci knih s védskou tematikou a také seznamování široké veřejnosti s principy uvědomování si Krišny.

Bhaktijóga tu začíná každý den brzo ráno a využívá mystické atmosféry pro kultivaci kvality dobra. Pravidelné ranní zpívání manter a přednáška z Véd jsou dobrým startem pro všechny, kteří chtějí mít úspěšný každý den.

Veškerá činnost  je zde postavena na základě intenzivního studia písem, které nám zanechali mistři tradičních kultur.

studium Védských textů na denní bázi 

Oprostit se od tlaku moderní doby a najít kvalitní odpovědi na svoje životní otázky může člověk velice snadno mezi dalšími, kteří se umí ptát do hloubky.

ranní kolektivní mantra meditace
filosofická přednáška a otázky a odpovědi
moudře využité osobní volno

seberealizace v brzké ranní době
oltář a úcta pro naše velké mistry
zakládáme meditační místa ve veřejném prostoru
šíření revolučních duchovních myšlenek pomocí posvátné hudby
spojení s přirozeností Země
klid a místo pro každého upřímného žáka

Chrám na deset tisíc let

Před započetím stavby Chrámu Védského planetária byl vyhlášen konkurz pro stavební firmy. Požadavek na projekt byla stavba, která bude stát deset tisíc let. Stejnou dobu je předpovězeno trvání Zlatého věku – doby renesance duchovní kultury.

Dnes je již toto dílo ve vrcholných fázích výstavby a předpokládaná doba dokončení je v roce 2022.

Uprostřed kopule Védského Planetária bude prosotrový model vesmíru tak, jak ho popisují védy.

#DUCHOVNÍ SVĚT

duchovní svět je opakem hmotného světa, stejně jako je světlo opakem tmy

vlastnosti duchovního světa jsou:

věčnost

poznání

blaženost

opakem je hmotný svět, který se projevuje:

dočasností

nevědomostí

utrpením

*VEDABASE*