Zvířata

Často náš mistr používá pro lidi bez duchovního zaměření označení „prasata, psi, osli…“ Někomu to připadá moc přísné , nebo dokonce neslušné.

Jaký je ale rozdíl mezi oslem, který celý den těžce pracuje a večer dostane trochu nažrat, od člověka, který celý den těžce pracuje a večer dostane to samé co dostal osel?

Jsou na světě lidé. kteří se považují za zvíře. Tací často rádi využívají zvířecích tendencí, ale málo naplňují zvířecí přirozenost. Například člověk chce mít nevázaný sex jako zvířata, ale když k němu má dojít, nejsou ochotni vzít zodpovědnost za vzniklé následky. Proto používají mnoho nepřirozených a často nezdravých prostředků, aby zabránili početí,

Člověk mezi všemi životnímy druhy nejdéle dospívá. Je to dáno tím, že se často dožívá delšího věku než ostatní zvířata, ale také tím, že to, co musí pro svůj život znát,  je mnohem širší spektrum informací. Málokterému dítěti se ale chce studovat. Bez patřičného vzdělání má však jen malou naději na úspěch v lidském houfu.

Zhruba osmdesát procent aktivit, které člověk dělá, jsou konány za účelem získání potravy. Lidé rádi jí, stejně jako prasátka.Člověk se ale zaplétá do složitých sítí podniků a organizace a bere mu to velkou část jeho energie. Jen málokdo může žít tak, že čeká, kdy mu kdo něco přinese a zbytek dne jen ležet a spokojeně užívat života.

Většina lidí, dokonce i těch hodně bohatých, musí pracovat. Jen málokdo se ale spokojí s odměnou v podobě stravy a ubytování.

 

V mnohých ohedech jednáme jako zvířata. Nakonec jsme ale nuceni žít lidský život se všemi jeho „komplikovanými“ odlišnostmi,