Jatka a války

Kdo říká, že nevěří v zákon karmy, dává tím najevo svou nevzdělanost v existenčních otázkách a v pochopení fungování základních zákonitostí hmotného světa.

Jsme to, co jíme.

Jime zvířata? Jsme zvířata.

Jíme mrtvoly, jsme mrtvoly.

Co zaseješ, to sklidíš.

Seješ strach utrpení a smrt?

Nemůžeš sklízet radost, lásku a život.

Proč mám přispět zrovna vám?

Když jdeme mezi lidi s knihami našeho mistra, nedivíme se, že mnoho lidí nezajímá téma seberealizace, nebo že vůbec nečtou. Ptáme se jich tedy, jestli mohou alespoň přispět na náš chrám, nebo na knihu pro dalšího člověka. Jejich častá otázka je, proč by měli přispět zrovna nám.

>>> VIDEO 01:53 <<<